Ter Lering ende Vermaak - nummer 7Staat groepsdynamiek innovatie in de weg?


Conbinatie van individueel en gezamenlijk brainstormen levert de beste ideeën op

15 juni 2010 - Brainstormen in een groep zou wel eens minder effectief kunnen zijn dan altijd gedacht. Volgens onderzoek van Christian Terwieschn en Karl Ulrich, hoogleraren aan Wharton en INSEAD-professor Karan Girotra gaan goede ideeën, creativiteit en innovatie zelfs vaak ten onder in een groep.


Het drietal ontdekte dat effectieve innovatie eerder bereikt wordt als alle deelnemers aan een bijeenkomst van tevoren in hun eentje over een plan nadenken. Als ze een tijdje in hun eentje konden brainstormen voor ze hun ideeën in de groep gooiden, ontstonden meer en betere ideeën dan vanuit een groepsdiscussie.


Groepscohesie

Een van de redenen hiervoor is dat traditionele bedrijfsstructuren funest zijn voor de creativiteit. 'De baas heeft immers altijd gelijk'. Nog een probleem dat naar voren komt bij brainstormsessies is dat mensen de neiging hebben ideeën te spuien die voortborduren op de input die er al ligt. Als er al een aantal ideeën op tafel liggen, denken mensen vaak dat het getuigt van egoïsme en slecht teamplayerschap als ze met hun eigen inbreng komen. Daarom borduren ze liever voort op ideeën die al ten berde zijn gebracht. Dit alles speelt niet als mensen in hun eentje brainstormen.


Veel betere ideeën

Het verschil is verbluffend. Ideeën die ontstaan als mensen eerst in hun eentje met een probleem gaan stoeien zijn gemiddeld 30 procent beter dan de ideeën die voortkomen uit een gezamenlijke brainstormsessie. Bovendien ontstaan er drie keer zoveel ideeën als men eerst zelf gaat brainstormen. Het belangrijkste is echter dat de allerbeste ideeën ontstaan als men individueel en gezamenlijk brainstormen combineert. Het gaat immers om kwaliteit, niet om kwantiteit. Om te innoveren heb je niet meer dan één of twee uitmuntende ideeën nodig waarmee echt verschil gemaakt kan worden.


Duidelijke richtlijnen

Het onderzoek bracht twee belangrijke conclusies aan het licht. Ten eerste: hiërarchische organisatiestructuren zijn niet bevorderlijk voor de creativiteit. Ten tweede: datzelfde geldt voor een geheel ongestructureerd proces. Er blijken duidelijke richtlijnen nodig om het beste in mensen boven te halen. Het beste is daarom om mensen heel gericht en gedurende een afgebakende periode na te laten denken over een probleem om de gevonden oplossingen vervolgens in de groep te gooien.'Te veel managers en tijdschrijven slecht voor vakmanschap'


Tijdschrijven heeft negatiefste invloed op kwaliteit van het werk, aldus veel werkenden

14 juni 2010 - Tijdschrijven en veel managementlagen belemmeren werknemers in hun vakmanschap. Dat blijkt uit onderzoek dat de FNV presenteerde op een conferentie in Den Bosch. De vakbeweging maakt zich zorgen dat stroperigheid en een overdaad aan regels het vakmanschap hinderen.


Vakmanschap is plezier en voldoening in het werk en managers gaan daar niet altijd even slim mee om. Je wil toch ook trots zijn op je werk? Dat kan beter, zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld.


Tijdschrijven

Tijdschrijven heeft volgens het onderzoek, uitgevoerd door ADV Market Research, de meest negatieve invloed op de kwaliteit van het werk. Een derde van de ondervraagden zegt het verplicht registeren van werktijden lastig te vinden bij het uitoefenen van hun vak. Hierbij vallen de jeugdzorg (59 procent) en het mbo (44 procent) bijzonder op.


Managementlagen

Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe meer managementlagen een organisatie telt, hoe moeilijker het voor werknemers wordt om goed te functioneren. Als een directie het merendeel van het werk bepaalt, zegt bijna 60 procent van de ondervraagden dat hun vakmanschap niet tot zijn recht komt.


Zelfstandigheid, samenwerking en voldoening

Werknemers weten ook wat er voor nodig is om hun vak beter uit te oefenen. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan meer zelfstandigheid, een betere samenwerking en meer voldoening over de inhoud van het werk belangrijk te vinden.


Werkdrukvermindering

Gevraagd hoe de FNV hen kan ondersteunen in hun vakmanschap antwoorden de meeste ondervraagden: door afspraken te maken met werkgevers over lonen, werkdrukvermindering en het tegengaan van bureaucratie.Vier tips om de vooringenomenheid uit vergaderingen te halen


Zorg voor diversiteit, duidelijkheid en andere invalshoeken om de juiste besluiten te nemen

29 april 2010 - Het maken van strategische beslissingen tijdens vergaderingen wordt vaak ondermijnd door vooringenomenheid. Dan Lovallo en Olivier Sibony stellen op Forbes dat managers zich bewust moeten zijn van deze onderliggende krachten en ze in goede banen moeten leiden om betere beslissingen te nemen.


1. Zorg dat de juiste mensen aanwezig zijn

 1. Zorg dat het managementteam divers is en bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, functies, risicobereidheid en interesses. Ook interne critici zijn cruciaal, mensen die feedback durven te geven. Hier is onderling vertrouwen voor nodig en de bereidheid andere wegen te bewandelen. Het implementeren van beslissingen die uit een ander gezichtspunt voortkomen is immers vaak moeilijker dan als ze uit compromissen ontstaan, maar vaak zijn deze oplossingen wel beter.

 2. Zorg voor bijdrages op basis van expertise, niet op basis van functie. Nodig een expert uit om een presentatie te geven.

 3. Is het moment van beslissingen nemen gekomen, zorg dan dat er zo weinig mogelijk aanwezigen zijn. Doe dit bij voorkeur met een klein team dat vaker samen besluiten heeft genomen. Op deze manier ontstaan er geen zinloze discussies omdat een manager bijvoorbeeld bang is ten overstaan van zjn ondergeschikten zijn gezag te verliezen. Werkt dit team langer samen, dan ontstaat er bovendien steeds meer onderling vertrouwen.


2. Geef huiswerk op

 1. Zorg dat iedereen de juiste, voldoende en onafhankelijke feiten heeft.

 2. Vraag om alternatieven en ‘out of the box’-ideeën, bijvoorbeeld door deskundigen in te schakelen.

 3. Laat verschillende teams verschillende hypotheses testen.


3. Creëer de juiste sfeer

 1. Vraag de aanwezigen om hun input, wees bereid van gedachten te veranderen op basis van nieuwe input, streef naar een sfeer van gelijkwaardigheid.

 2. Stimuleer het delen van persoonlijke ervaringen en interesses. Op die manier komen onderliggende angsten en vooroordelen vaak boven tafel. Als die eenmaal bekend zijn, kan eraan gewerkt worden.

 3. Stimuleer het uiten van twijfel en erken dat mensen nu eenmaal van mening kunnen verschillen.

 4. Scheid een afwijkende mening vanaf het begin van persoonlijke kwesties; gebruik humor om de spanning te ontladen.


4. Leid het debat

 1. Zorg ervoor dat iedereen van tevoren weet dat het doel van de vergadering is om een beslissing te nemen, evenals de criteria die u hanteert om die beslissing te nemen.

 2. Meet de stemming: vraag deelnemers om hun initiële standpunt op te schrijven, gebruik stemtechnieken of vraag de deelnemers om lijstjes met hun voor- en nadelen omtrent het besluit.