Ter Lering ende Vermaak - nummer 15Hallo allemaal,


Je kunt geen blad of internetsite openslaan of het gaat over: veranderingen in de markt en onze samenleving die elkaar snel opvolgen, denk aan: generatie Y die hele nieuwe voorwaarden aan hun deelname aan de arbeidsmarkt stelt, globalisering of individualisering in collectieve verbanden. Allemaal ontwikkelingen waar we midden in zitten en die ons bezig houden. Tegen deze achtergrond verandert de logica van het aansturen van bedrijven en processen. De vraag die mij al een tijdje bezig houdt is: wat betekent dit nu concreet voor het vak Management in grote bedrijven?


Het lopende band principe

De organisatiestructuur van corporate bedrijven is van oudsher gebouwd op het principe van de industriële revolutie: de lopende band. Zo wordt er ook bestuurd. Niet voor niets zien we bij verbeterprogramma’s de voorbeelden van Citroën, Toyota e.a. verschijnen als DE voorbeelden van hoe we onze organisaties moeten besturen. Het zijn inderdaad bedrijven die dit tot een kunst hebben verheven: controle, regels, sturen op efficiëntie etc. En je kunt niet zeggen dat het niet heeft gewerkt. Dat heeft het wel! Voortreffelijk zelfs.


Blijft het ook werken gezien de ontwikkeling waar we in zitten?

Bedrijven die zich met globalisering, digitalisering etc. bezig houden, lijken aan dit principe te twijfelen. Zij experimenteren met nieuwe vormen van managen. Denk aan o.a. Google. Grote denkers op het gebied van management en verandering weten het zeker: de “lopende band”- besturing blijft niet werken! In 2007 had ik de eer om over dit onderwerp met professor Henk Volberda (Erasmus Rotterdam) te mogen sparren. Hij is een van de weinige academici in Nederland die zich hier mee bezig houdt. Hij denkt na over flexibel managementmodellen voor corporate organisaties. En in 2010 mocht ik er nog eens met John Kotter over sparren. Geen praktische operationaliseerbare zaken, maar zij komen wel met ideeën, modellen en mooie invalshoeken.


De afgelopen weken kwam ik toevallig twee artikeltjes tegen die beschrijven dat de Chinese managementstijl iets nieuws gaat brengen en dat co-creatie ons gaat helpen. Als ik me afvraag: “Werkt dit in de nieuwe ontwikkelingen waar we in zitten?”, vind ik de ideeën zeker tekort schieten. Maar alleen al door me dit af te vragen heeft het me weer wat verder gebracht in wat eventueel zou kunnen werken.


Veel leesplezier en zoals altijd: Ter Leering ende Vermaak!


Groeten,

RachelChinese managementstijl verovert ook Westen


I-tjing: alles blijft altijd veranderen
 
9 mei 2011 – In het boek China’s Management Revolution beschrijft Charles Edouard Bouée, bij Roland Berger verantwoordelijk voor de Belgische markt, hoe een typisch Chinese managementstijl ook de manier waarop Westerse bedrijven geleid worden, ingrijpend kan veranderen.


Op Express.be stelt hij dat dit managementmodel beter past bij de snelle, onvoorspelbare en vluchtige zakelijke wereld van nu.Drie effecten

Chinese ondernemers grijpen terug naar hun culturele roots, die bestaat uit een drie-eenheid van spiritualiteit, land en energie. Hiermee ontwikkelen zij een specifieke Chinese managementstijl. De invloed van het spirituele op de materiële wereld heeft volgens Bouée drie effecten op de overheersende denkpatronen:


1. ‘Verandering is onvermijdelijk’

Deze gedachte is afkomstig vanuit de ‘I Ching’. Wanneer verandering tijdig herkend wordt, kan deze overigens wel gereguleerd worden.


2. ‘Bij goed leiderschap hoort goed gedrag’

Dit komt voort uit het gedachtegoed van Confucius, die zei dat een gestructureerde maatschappij voortkomt uit moreel juist gedrag.


3. ‘Alles draait om de groep’

Er is geen plaats voor het individu en zeker niet voor egotripperij.Negen eigenschappen

Volgens Bouée kent het model negen karakteristieke eigenschappen die het onderscheiden van andere managementstijlen: dynamisch, toegepast, flexibel, synthetisch, tweezijdig, verbindend, spiritueel, gedisciplineerd en natuurlijk.Co-creatie is het sleutelwoord voor het nieuwe samenwerken


Meerdaagse werkconferentie realiseert grote doorbraken
 
22 april 2011 – Deze tijd vraagt om radicale veranderingen in denken en doen. De dynamiek in onze samenleving is groot, de vraagstukken waarvoor we staan complex, de beschikbare middelen beperkt. Omgaan hiermee lukt alleen wanneer we met alle betrokkenen op een nieuwe manier samen werken: co-creëren.


Marvin Weisbord en Sandra Janoff worden beschouwd als belangrijke grondleggers van co-creatie. Zij komen in september 2011 naar Nederland om workshops te geven.


Meerdaagse werkconferentie realiseert grote doorbraken


Nieuw leiderschap

Meer controle en regels, nog meer sturing op efficiëntie, blijken niet meer voldoende om de huidige complexe opgaven effectief aan te pakken. Op dat punt zijn de grenzen bereikt. De inzet van nieuw leiderschap, individuele talenten en collectieve wijsheid zijn essentieel om duurzame stappen te zetten voor de toekomst. De grootste uitdaging van deze tijd is om individueel en collectief verantwoordelijkheid te laten nemen voor dat wat nodig is. Door ‘real time’ met alle belanghebbenden resultaatgericht aan nieuwe visies en strategieën te werken – het échte co-creëren – wordt dat mogelijk.


Robuuste doorbraken

Marvin Weisbord en Sandra Janoff houden zich al jaren met dit thema bezig. Nog voordat Prahalad zijn visie op co-creëren had geïntroduceerd. Zij ontwikkelden een werkwijze voor ‘real time’ strategische vernieuwing met iedereen die ertoe doet. Wereldwijd laten zij zien hoe je met alle belanghebbenden (groepen van 50 – 500 deelnemers) in een meerdaagse werkconferentie robuuste doorbraken realiseert in strategische vraagstukken. Doorbraken die vooraf ondenkbaar waren.TED Kate Orff: Geweldig!


Dit is pas echt Out of the Box denken


Introductie door de TEDtalksDirector:

Architect Kate Off ziet de oester als een agent van de stedelijke verandering. Gebundeld in bedden en verzonken in stadsrivieren, slurpen de oesters vervuiling op en maken legendarisch vies water weer schoon – en dus zit er nog meer innovatie in de “oester-architectuur.” Orff deelt haar visie van een stedelijk landschap dat de natuur en de mensheid met elkaar verbindt voor wederzijds voordeel.


TED is een non-profit organisatie toegewijd aan het verspreiden van waardevolle ideeën. Het is begonnen als een conferentie dat mensen samenbrengt uit drie werelden: Technologie, Entertainment en Design.


www.ted.com