Ter Lering ende Vermaak - nummer 12Tips om uw doelstellingen dit jaar wel te halen

Mannen en vrouwen wijken om andere redenen van hun pad af6 januari 2011 - Wees eerlijk. Hoeveel carrieredoelen die u zich vorig jaar stelde heeft u ook bereikt? Falen hoort erbij, maar uit uitgebreid onderzoek van Leadership IQ blijkt dat mannen en vrouwen hun doelen om verschillende redenen niet halen. Vrouwen stellen zich moeilijkere doelstellingen en vinden het belangrijker die te behalen, maar tegelijkertijd laten vrouwen ze ook sneller varen.


Vrouwen zijn wel meer geneigd om zich emotioneel sterk betrokken te voelen bij hun carrièredoelstellingen en dat is een goede zaak. De reden waarom ze daarentegen minder vaak actie ondernemen kan erin liggen dat ze – in tegenstelling tot mannen – hun doelen minder vaak visualiseren. Natuurlijk spelen er andere factoren een rol, zo hebben vrouwen vaak meer dingen op hun agenda dan mannen waardoor het moeilijker is om zich op lange termijn doelstellingen te richten.


Grootse plannen, groots resultaat

Wat u kunt doen is even de tijd nemen om na te denken over uw carrièredoelstellingen voor het nieuwe jaar. Op het moment dat het slechter gaat met de economie, worden we kortzichtiger en kijken we minder ver vooruit. Maar: als u zich geen grootse doelen stelt, zult u ook geen grootse resultaten boeken. Ook een persoonlijk belang bij die doelstellingen is essentieel. U moet er diep van binnen van overtuigd zijn dat uw doelen u beter en capabeler maken. U moet ze willen behalen voor uzelf, niet voor iemand anders, en uw motivatie moet niet alleen gebaseerd zijn op zorgen en angsten.


Inspirerende managers

Managers op hun beurt zouden doelen moet stellen voor hun team die makkelijk te visualiseren en bereikbaar zijn. Dus liever: het ontwerpen en produceren van een nieuw product of 1.000 extra klanten binnenhalen, dan iets vaags als marktaandeel vergroten. Het beste is om er een emotionele component aan toe te voegen. U moet kunnen zeggen dat het geweldig zal voelen als het doel bereikt wordt. Als u dat gevoel uitstraalt, volgt de rest vanzelf.


Tips voor vrouwen

 1. 1.Visualiseer
  Maak een tekening van de gewenste uitkomst of visualiseer die in gedachten. Dat maakt u meer gefocust en vergroot de kansen dat u uw doel ook daadwerkelijk bereikt.

 2. 2.Weg met de smoesjes
  Laat het doel vergezeld gaan van een deadline, en laat u niet verleiden om een en ander uit te stellen omdat er zogenaamd dringendere zaken liggen te wachten.

 3. 3.Stop met multitasken
  Leer uzelf de gewoonte aan om een ding per dag te doen dat u dichter bij uw doel brengt.


Tips voor mannen:

 1. 1.Gooi olie op het vuur
  Zorg dat u intrinsiek en emotioneel gemotiveerd bent om uw doelen te halen. Zonder die emotionele component bestaat de kans dat u af gaat dwalen. Vraag uzelf af waarom het u aan het hart moet gaan om het doel te bereiken.

 2. 2.Leg de lat hoger
  Als u het gevoel heeft dat uw doel u niet uitdaagt en niet het uiterste van u vergt, moet u de moeilijkheidsgraad vergroten.

 3. 3.Leg verantwoording af
  Deel uw doelstellingen met een vriend of collega die u er regelmatig aan herinnert. Dit stimuleert.
Zes tips voor blijvende verandering

Verander uw gedrag en het gewenste resultaat volgt (uiteindelijk) vanzelf1 februari 2011 - Veranderen is moeilijk. Niet voor niets houden zo weinig mensen hun goede voornemens vol. Maar onmogelijk is het niet om veranderingen door te voeren en bovendien vol te houden. Hoe? Door er een gewoonte van te maken en het nieuwe gedrag uiteindelijk onbewust en helemaal vanzelf uit te voeren.


Om dit voor elkaar te krijgen, geeft Harvard Business Review zes tips.


1. Wees zeer specifiek

Vage voornemens als ‘meer bewegen’ mislukken vrijwel altijd. U verhoogt uw kansen op succes aanzienlijk door van tevoren precies te bepalen wat u wanneer gaat doen. Neem uzelf bijvoorbeeld voor om elke maandag, woensdag en vrijdag om zeven uur ’s ochtends een half uur te gaan hardlopen. Kunt u onverhoopt een keer niet, dan zult u de gemiste hardlooptijd bijna automatisch op een ander moment inhalen.


2. Verander maar één ding tegelijk

Richt u steeds op een verandering tegelijk. Computers kunnen effectief multitasken, mensen daarentegen kunnen zich het best op één ding tegelijk richten voor het beste resultaat. In het begin is elke verandering moeilijk dus voor eentje heeft u al al uw tijd en aandacht nodig. Focus net zo lang op een gedragsverandering tot het beoogde gedrag bijna automatisch verloopt.


3. Doe niet teveel, maar ook niet te weinig

Terug naar het sportvoorbeeld. De grootste fout die u kunt maken is in uw enthousiasme besluiten om vanaf nu iedere dag minstens een half uur te gaan hardlopen. Als u de afgelopen vijf jaar helemaal niets aan beweging heeft gedaan, is de kans groot dat de spierpijn die hierop volgt zo heftig is dat u het bijltje er meteen weer bij neergooit. Het andere uiterste is echter ook niet slim. Te rustig aan doen – bijvoorbeeld drie keer per week tien minuten gaan wandelen in uw lunchpauze – heeft geen enkel effect en ook daardoor zal uw motivatie als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het gaat erom uw grenzen op te zoeken en daar net een beetje overheen te gaan, uzelf dusdanig uit te dagen dat u wel degelijk effect bemerkt maar niet zodanig dat u teveel van uzelf vergt.


4. Vermijd de verleiding

De belangrijkste reden waarom diëten falen is dat de aanhoudende confrontatie met al dat lekkere eten dat we van onszelf niet meer mogen hebben. Hetzelfde geldt voor de ‘ping’ die een nieuwe e-mail aankondigt. Probeer uzelf dan maar eens te beheersen om niet dat ene chocolaatje te pakken of toch uw e-mail te lezen terwijl u zich eigenlijk moet concentreren op een moeilijke taak. De oplossing: vermijd de verleiding. Bij e-mail is dat makkelijk, u zet gewoon uw e-mailprogramma helemaal uit en opent die alleen op bepaalde momenten. Wilt u afvallen, ban dan al dat lekkers uit uw huis en koelkast en focus u in plaats daarvan op al die lekkere gezonde dingen die u gaat eten. Hoe minder u in de verleiding komt om te vervallen in gedrag dat u niet wilt en hoe minder u daarover na hoeft te denken, hoe beter u uw nieuwe gedragspatroon volhoudt.


5. Bestrijd de weerstand tegen verandering

Omdat het zo veilig is te blijven doen wat we altijd deden, is veranderen zo moeilijk. Zelfs als dat bestaande gedrag eigenlijk niet goed voor ons is, voelt het veilig en vertrouwd en voelen we grote weerzin dat los te laten. Zelfs de sterkste motivatie tot verandering wordt tegengewerkt door een even sterke wens om alles bij het oude te laten. Deze laatste is bovendien vaak onbewust. Om de weerstand te lijf te gaan moet u eerst weten wat u zo effectief tegenhoudt. Wat wilt u veranderen? En wat doet of laat u waardoor dat niet lukt? Stel: u wilt zich beter concentreren op uw werk en dus niet steeds gestoord worden door binnenkomende e-mails. Wat u hierbij aanzienlijk in de weg kan staan is uw even sterke behoefte om bereikbaar te zijn voor degenen die u mailen. Weet u eenmaal wat u in de weg zit om de gewenste verandering door te voeren, dan kunt u na gaan denken over een manier om de gewenste verandering door te voeren en tegelijkertijd de nadelen daarvan te bestrijden. U kunt bijvoorbeeld uitspreken tegen uw contactpersonen dat u slechts op enkele momenten per dag per e-mail bereikbaar bent en/of een automatische reply instellen waarin u vertelt wanneer u uw e-mail leest. Dit geeft rust en u kunt zich focussen op wat u wilt bereiken.


6. Hou vol

Veranderen is moeilijk. Veranderen is pijnlijk. En het gaat vaak gepaard met vallen en opstaan. Gemiddeld valt iemand zes keer terug in het oude gedrag voor de gewenste verandering een feit is. Laat u daarom niet uit het veld slaan als het niet meteen lukt, die paar keer vallen is alleen maar menselijk. Houd de bovenstaande regels in acht en ook u zult de door u gewenste verandering voor elkaar krijgen.
Drie tips om uw vergadering effectief voor te bereiden

Een goede voorbereiding is de halve vergadering12 januari 2011 - Hoe beter u uw vergadering voorbereidt hoe meer er uit komt. Dat lijkt een open deur. Maar toch gaan veel mensen nog steeds onvoorbereid naar een vergadering en laten ze het maar over zich heen komen. Dat is jammer. Hiermee mist u de kans om tijdens de vergadering uw mening te geven en de mogelijkheid om goed onderbouwde kritiek of aanvullingen te geven.


Dit stelt Carla van den Bos van Vergaderen doe je zo! Hoe beter u een vergadering voorbereidt hoe zekerder u ook wordt dat u de onderwerpen goed begrijpt en invloed kunt hebben op de besluitvorming. Met goed voorbereide mensen gaat een discussie sneller en kan een besluit goed onderbouwd genomen worden.


Onnodig tijdverlies

Iedereen kent waarschijnlijk wel de situatie dat iemand iets helemaal uitgelegd wil krijgen, ondanks dat het op papier staat en rondgestuurd is. Of dat iemand vraagt om een leespauze omdat hij of zij een stuk nog niet gelezen heeft. Vaak worden ook agendapunten doorgeschoven naar een volgende vergadering omdat leden van de vergadering het (nog?) niet voorbereid hebben. Dat is niet nodig als iedereen tijd in de voorbereiding stopt.


Korter en effectiever vergaderen

Met een goede voorbereiding vergadert u korter en effectiever. Het levert voor uzelf meer op om uw vergadering goed voor te bereiden. U vergadert korter en effectiever. Bovendien bespaart u anderen ergernis. Immers: als zij het voorbereiden en u niet remt u de vergadering en ervaren ze u niet als gelijkwaardige vergadergenoot.


Tips

Drie tips voor een goede voorbereiding:


1. Zorg dat de notulen ruim voor de vergadering bij iedereen zijn

Maak hierover afspraken met diegene die notuleert. Zorg voor een ruime voorbereidingstijd, zodat het echt mogelijk is voor iedereen om het goed voor te bereiden.


2. Lees de notulen en de stukken voor de vergadering aandachtig

In de eerste ronde zijn alle gedachten goed. Dus dan laat u ook uw gevoel spreken. U hoeft uw reacties niet te onderbouwen. Schrijf op wat er bij u op komt. Vlak voor de vergadering bekijkt u uw aantekeningen opnieuw en maakt u er punten van. In deze tweede ronde onderscheidt u bijzaken en hoofdzaken. U onderscheidt procedures en inhoud. Als u een voorstel krijgt wat in de vergadering besproken zal worden zet u er in de eerste ronde bijvoorbeeld bij ‘mee eens’. In de tweede ronde bedenkt u waarom u het er mee eens bent, wat de voor- en nadelen zijn, wat problemen zijn waar u tegen aan kunt lopen, hoe die op te lossen zijn en hoe een en ander volgens u het best uitgevoerd kan worden. Of u realiseert u bij het lezen van de notulen bijvoorbeeld dat er uitgebreid ergens over gepraat is, maar dat er niets besloten is. Dan zet u in de eerste ronde erbij ‘besluit?’. In de tweede ronde formuleert u een besluit dat logischerwijs uit de discussie voortvloeit. Als u dit vervolgens inbrengt in de volgende vergadering is het makkelijk om snel alsnog een besluit te nemen.


3. Kom met oplossingen voor de problemen die u signaleert

Het signaleren zelf is waardevol, maar door ook met een oplossing te komen verbetert u de vergadering. Als u niet direct een oplossing hebt zijn ook uw gedachten richting een oplossing vaak genoeg om met elkaar een oplossing te vinden. Positieve inbreng wordt meestal beter opgepakt dan alleen het signaleren van een probleem. Daarmee kan het probleem meteen opgelost worden.


Meer tijd, meer resultaat

Deze manier van voorbereiden kost meer tijd, maar levert veel meer op. Begin dus ruim voor een vergadering de stukken te lezen en commentaar erop te geven. Hou er rekening mee dat het tijd kost. Maar ook dat vergadering zo veel meer oplevert en dat de vergadering zelf korter en effectiever verloopt. Vermijd anderen te verwijten dat ze niet goed voorbereiden. Wijs ze erop dat het nuttig is of geef ze dit artikel als tip.