Ter Lering ende Vermaak - nummer 11Tien tips voor het jaarlijkse beoordelingsgesprek

Bent u klaar voor de beoordelingsgesprekken?


1 december 2010 - Ze komen er weer aan en ook zult er hoogstwaarschijnlijk aan moeten geloven: beoordelingsgesprekken voeren met uw team. Geen gemakkelijke opgave, maar met deze tips van Brisk Magazine slaat u zich er ook dit jaar goed door heen.


1. Bereid u voor

Bedenk van tevoren wat u wilt bespreken, wat u gaat zeggen en hoe u dat gaat zeggen. Een goede voorbereiding is het halve werk.


2. Begin met de positieve aspecten

Het is heel belangrijk om de sterke kanten van uw medewerker meteen ter sprake te brengen. Aangezien de meeste mensen veel belang hechten aan baanzekerheid, moet u meteen duidelijk maken hoe waardevol uw werknemer is voor uw onderneming. Is de angst voor ontslag eenmaal weg, dan is de werknemr de rest van het gesprek veel relaxter en opener.


3. Wees niet te confronterend

Val uw medewerker niet (persoonlijk) aan. Bespreek de werkprestaties, niet de persoon.


4. Spreek in begrijpelijke termen

Gebruik geen veel te moeilijke woorden of ingewikkelde termen. Uw werknemer is een mens, geen computer!


5. Wees consistent

Voer ieder gesprek op dezelfde manier. Vertel toppers wat ze goed gedaan hebben, vertel zwakkeren wat beter kan. Evalueer de werkzaamheden op basis van meetbare criteria, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve termen. Laat ook de werkhouding, de bereidheid anderen te helpen en de manier waarop uw medewerker omgaat met zijn collega’s niet buiten beschouwing.


6. Maak er tweerichtingsverkeer van

Een effectief beoordelingsgesprek is een interactieve discussie met een open agenda. Vraag de ander naar zijn ideeën en input. Op deze manier geeft u uw medewerker het gevoel dat u zijn mening waardeert. Het beoordelingsgesprek moet mensen tevens de kans geven te vertellen waar ze mee zitten en waar ze tegenaan lopen.


7. Bespreek dingen die uw medewerker aangaan

Aangezien werktevredenheid in grote mate van invloed is op de inzet van mensen moet u zeker niet nalaten zaken te bespreken die belangrijk zijn voor uw teamleden.


8. Bespreek de balans tussen werk en privé

Het beoordelingsgesprek is een goed moment om te laten merken dat u het belangrijk vindt dat uw medeewerker lekker in zijn vel zit en dus werk en privé goed kan combineren. Bespreek manieren om de balans eventueel te verbeteren. Ook is het gesprek de ideale gelegenheid om de doorgroeimogelijkheden en promotiekansen te bespreken.


9. Luister goed

Luister actief. Let goed op verbale en non-verbale signalen en spring erop in.


10. Beoordeel regelmatig

Beschouw beoordelingsgesprekken als manieren om de motivatie en productiviteit te handhaven en te verbeteren. Door ze regelmatig te voeren, voorkomt u dat u medewerkers alleen op het matje hoeft te roepen als er iets mis gaat en kunt u sneller bijsturen indien nodig.


Bron: Brisk MagazineWerkt en leeft u bewust en doelmatig?

Zowel professionele als persoonlijke doelen zijn de moeite van het vaststellen waard


9 december 2010 - Uit het werkdrukonderzoek onder 385 respondenten van het trainingsbureau BasHoorn.nl blijkt dat veel werknemers het niet nodig vinden om zakelijke en persoonlijke doelen vast te leggen. Opmerkelijk is het dat ze over het algemeen wél van mening zijn dat ze hun prioriteiten kennen.


Gebleken is dat de helft van de respondenten de eigen professionele en persoonlijke doelen niet goed kent en ondoelmatig acties onderneemt.


Geen prioriteit zonder doel

Doelen kennen en benoemen is belangrijk: prioriteiten kunnen niet zonder doelen. Er is ook een ander voordeel te behalen bij het vastleggen van doelen: Wanneer men zijn levensdoelen vastlegt kan men er ook aan worden herinnerd. Het is aangetoond dat het mensen effectiever maakt.


Druk druk druk

Ondanks het feit dat veel mensen beschikken over allerlei hulpmiddelen die het leven kunnen vergemakkelijken - denk aan software als Outlook, smartphones, to do lijstjes en tickler systemen - werkt en leeft een heel groot deel van deze mensen tamelijk tot zeer ongeleid en reactief. Men is druk, men maakt zich druk, alleen weet men niet zo goed waarom eigenlijk. Men is teveel in de actiemodus en vergeet daarbij het grote waarom. Dat grote waarom is niet zo metafysisch bedoeld als dat het lijkt. Simpel gezegd: men mag zich best wel eens afvragen waarom men de dingen doet zoals men die doet.


De cijfers

De uitkomsten uit het onderzoek van Hoorn zijn opmerkelijk: meer dan de helft van de respondenten scoort een overtuigende (18,6 procent) tot diepe onvoldoende (31,9 procent) als het aankomt op het vastleggen van doelen. 15,7 procent Van de respondenten scoort twijfelachtig. Iets minder dan een derde scoort voldoende (15,4 procent) tot goed (17,3 procent).

De algehele lijn, dat naarmate men beter doelen vastlegt men ook beter scoort wanneer het aankomt op het goed kunnen stellen van prioriteiten, is aangetoond.


Bezint eer ge begint!

Denk na en leg doelen vast! In plaats van piepjes, bliepjes, pop ups met reminders en e-mail bewijst men zich een grotere dienst door elke dag, meerdere malen per dag af te vragen wat de werkelijke doelen zijn; ze vast te leggen; ze regelmatig te lezen en te bekijken. Daardoor laat men zich minder leiden door impulsen en meer door de koers die men voor zichzelf uitzet. Een attitude waarbij men telkens doelen scherp stelt hoort eigenlijk een tweede natuur te zijn, een gewoonte.Tien tips om samen te werken met de vijand

Wat als u uw collega wel kunt schieten?


26 november 2010 - Relaties op de werkvloer zijn niet altijd pais en vree. Soms moet u samenwerken met iemand die u niet uit kunt staan. Mike Leibling geeft op Management Today tien tips om uw hoofd koel en de werkrelatie zo harmonieus mogelijk te houden.


1. Houd het 100 procent professioneel

Spreek met elkaar af dat u uw persoonlijke kwesties erbuiten laat. U heeft dezelfde doelen, dus richt u beiden (of allemaal) daar op.


2. Zie de vijand niet langer als ‘de vijand’

Door slecht over mensen te denken, gaat u er nog slechter over denken. Bovendien is het slecht voor uw innerlijke rust. Probeer in neutrale termen over deze personen te denken, zie ze als mensen net als alle anderen wiens manier van werken of gedrag toevallig net iets moeilijker te doorgronden is.


3. Zoek manieren om hun vijandigheid te neutraliseren

Deze strategie is meestal effectief: neem de verantwoordelijkheid en vraag om samen tot een oplossing te komen. Vraag aan de ander wat u zelf kunt doen of zeggen om de situatie te verbeteren. Dit kan ook via de e-mail, dat is minder confronterend en geeft de ander de tijd om rustig na te denken. Geef die tijd ook.


4. Wacht niet af

Niet alles komt vanzelf goed. Dat is een van de grootste dooddoeners aller tijden. Ziet u een patroon, wacht dan niet af maar kom in actie en kijk of het te doorbreken valt.


5. Praat met anderen

Vraag mensen die u beiden kennen of juist helemaal niets weten van de situatie om input. Misschien hebben zij een goed idee. Bijkomend voordeel: u voelt zich minder alleen in de vervelende situatie.


6. Probeer een andere benadering

Blijkt uw eerste benadering niet te werken, blijf die dan niet herhalen maar probeer iets geheel anders. Het tegenovergestelde bijvoorbeeld. Heeft u de ander de eerste keer uitgenodigd op uw kantoor, spreek hem dan de volgende keer aan als u hem tegenkomt op de gang. Dit is informeler en wellicht kunt u de kwestie zo op een iets luchtigere manier bespreken. (Heeft u het eerst luchtig geprobeerd, dan  kan een formele benadering weer openingen bieden.)


7. Vat het niet persoonlijk op

De ander speelt misschien op de man, maar dan nog is er geen reden het probleem persoonlijk op te vatten. Blijf focussen op uw gezamenlijke doelen.


8. Ga rechtop zitten

Zit of sta rechtop en neem een zelfverzekerde houding aan. Doe desnoods of u een journalist bent die feiten noteert en alle emoties erbuiten laat. Niemand kan overtuigend zeggen dat hij gebukt gaat onder de situatie als hij rechtop staat. Probeer maar eens.


9. Doe een beroep op het beleid

Als u het gevoel heeft dat u gepest wordt, wordt u ook gepest. Of dit nu de bedoeling van uw tegenstander is of niet. Kijk of uw onderneming een beleid op dit gebied heeft, helemaal als de pester een leidinggevende is. Vraag hulp aan uw collega’s en eigen leidinggevende. Is er geen beleid, maak dan kenbaar dat dit hard nodig is omdat u zich nu in een situatie bevindt die dat vereist. Is uw leidinggevende de pester dan zal hij ofwel schrikken dat u zich zo voelt (als dit niet zijn bedoeling was), of tenminste weten dat de kwestie nu op tafel ligt. Hoe dan ook, er wordt nu iets gedaan en dat is een goed begin.


10. Denk na over een andere baan

Goed, dit is de laatste optie en heeft grote consequenties, maar denk eens aan de stress die u zichzelf bespaart. Het kan een enorme opluchting zijn om toe te geven dat u niet op uw plek zit en nooit gelukkig zult worden in uw huidige bedrijf. Dat is geen schande. Al doende leert men.

Een effectief beoordelingsgesprek is een interactieve discussie met een open agenda. Vraag de ander naar zijn ideeën en input. Op deze manier geeft u uw medewerker het gevoel dat u zijn mening waardeert. Het beoordelingsgesprek moet mensen tevens de kans geven te vertellen waar ze mee zitten en waar ze tegenaan lopen.