Ter Lering ende Vermaak - nummer 10Crisis voorbij, tijd voor de androgyne leider


18 november 2010 - De economische crisis heeft niet alleen gevolgen gehad voor de bankrekening, maar ook op de denkwijze van mensen. Als het slecht gaat met de economie, hebben werknemers een voorkeur voor een mannelijke leiderschapsstijl, nu het weer wat beter gaat, gaat de voorkeur uit naar een combinatie van mannelijke en vrouwelijke leiderschapskwaliteiten.


Dat schrijft 6Minutes.be op basis van onderzoek onder 15.000 hoogopgeleiden door Intermediair in samenwerking met de universiteiten van Groningen en Tilburg.


Oerverlangen

Evolutionair psycholoog Bram Buunk van de rijksuniversiteit van Groningen stelt dat de mens in moeilijke tijden blijkbaar nog steeds een soort oerverlangen voelt naar een krachtige leider die voor hem de problemen oplost. Een masculien leiderstype dus dat men nog steeds met een man associeert. Naarmate de crisis vermindert, komt er weer ruimte voor een benadering waarin mensen een hoofdrol spelen.


Tevredenheid

Overigens zijn werknemers helemaal niet zo tevreden over de masculiene leiders. De uitgesproken mannelijke leiders scoren een 6,5 op een schaal van tien. Feminiene leiders krijgen een forse zeven. Leiders die beide leiderschapsstijlen verenigen, androgyne leiders dus, scoren met een acht het hoogste.


Bron: 6Minutes
Vier succesfactoren voor het leiden van virtuele teams


Virtuele teams vragen andere manier van leiding geven

24 augustus 2010 - Erin Meyer, hoogleraar aan INSEAD, stelt dat er steeds meer teams zijn die verspreid over de wereld hun werk doen én dat die teams andere managementvaardigheden vereisen. Soms zelfs de tegenovergestelde van de vaardigheden die u nodig heeft om een team op uw eigen locatie te leiden.


Op Forbes zet ze vier van die verschillen op een rij.


1. U moet anders leiding geven

Teams die zich op dezelfde locatie bevinden hebben vaak baat bij een manager die fungeert als facilitator, virtuele teams daarentegen hebben meer aan een leider die duidelijk richting geeft en geen ruimte laat voor misinterpretaties. Gecentraliseerde coördinatie met duidelijke taakomschrijvingen werkt vaak het best in verspreid opererende teams. Als het team fysiek bij elkaar zit, kan het allemaal wat losser.


2. U komt op een andere manier tot besluiten

Teams werken vaak niet hetzelfde in verschillende landen. In Amerika vragen managers input van hun team, hakken ze snel knopen door en doen ze nog snel aanpassingen terwijl het project al loopt. In Zweden worden beslissingen pas genomen als alle teamleden op één lijn staan. Een langdurig proces, maar daar staat tegenover dat er veel consensus is en de uitvoering vaak razendsnel gaat. In Frankrijk zijn discussies en confrontaties standaard bij het besluitvormingsproces. En in Japan worden de echte beslissingen vaak genomen in informele, één op één bijeenkomsten voor ze gepresenteerd worden aan de groep. Cultuur is hier allesbepalend. Leidt u een virtueel team, dan is het essentieel dat er precies vastgesteld wordt hoe beslissingen genomen geworden. Wilt u het écht goed doen, dan regelt u het zo dat op verschillende momenten tijdens het project verschillende besluitvormingsprocessen gehanteerd worden.


3. U moet op een andere manier vertrouwen kweken

Vertrouwen krijgt een hele nieuwe betekenis in virtuele teams. Als u uw collega’s elke dag tegenkomt bij de koffieautomaat weet u bijna vanzelf wie u wel en niet kunt vertrouwen. In een team dat elkaar niet fysiek tegenkomt, wordt het vertrouwen bijna alleen gemeten in termen van betrouwbaarheid. Het gaat er dus om dat er resultaten geboekt worden en afspraken nagekomen worden. Betrouwbaarheid, oftewel vertrouwen, wordt daarom pas na twee of drie projecten duidelijk.


4. U moet anders communiceren

Het grootste verschil tussen leiding geven aan een team in uw directe omgeving en aan een team op afstand is de communicatie. Virtuele communicatie is per definitie minder overtuigend. Een tip om beter te communiceren op afstand is om ook nu gebruik te maken van lichaamstaal. Blijft u stokstijf op uw stoel zitten tijdens een videoconferentie dan verliest u aan overtuigingskracht. Rondlopen of tenminste uw armen bewegen  tijdens een gesprek op afstand kan uw boodschap al vele malen versterken.